Technolite

Boerner Base 40 Tapered

Dachy płaskie

Wełna skalna

OPIS PRODUKTU
BOERNER BASE 40 TAPERED to niepalne, hydrofobowe płyty z
wełny skalnej o zaburzonym układzie włókien, do wykonywania spadków
i kontrspadków na dachach płaskich.

ZASTOSOWANIE
Kształtowanie spadków odprowadzających wodę z dachów płaskich do
wpustów dachowych. Płyty BOERNER BASE 40 TAPERED układa
się na warstwie termoizolacji podkładowej BOERNER BASE.
Dostępne są płyty o nachyleniu 2,5% i 3,0% do kształtowania spadków
oraz o nachyleniu 5% do wykonywania kontrspadków.

ZAKRES GRUBOŚCI  10 – 70 [mm]

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Załadunek cało-pojazdowy: 52 standardowe palety.

SKŁADOWANIE

Produkt może być składowany na zewnątrz wyłącznie w nienaruszonej, oryginalnie zapakowanej palecie. Zabezpieczony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz ustawiony na suchym i stabilnym podłożu. Maksymalna wysokość sztaplowania palet do trzech metrów.

DODATKOWE OZNACZENIA NA ETYKIECIE

H2,6 – paleta o wysokości około 2,6 m / podwójna ilość produktu w stosunku do zwykłej palety

(PILLAR) – produkt na podkładzie z wełny skalnej zamiast palety drewnianej

(X slabs) – ilość płyt w pojedynczej paczce

Numer certyfikatu: 1454-CPR-0292

Kod oznaczenia: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Deklaracja właściwości użytkowych nr: BRI/FR/BRB40T/2023_04

DEKLAROWANE PARAMETRY

Technoroof Base Tapered 40 DEKLAROWANE PARAMETRY
ParametrSymbolJednostkaWartośćMetoda
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepłaλDW/mK0,037EN 12667, EN 12939
Tolerancja grubościT-T5EN 823
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowychDS(70,90)%≤ 1EN 1604
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniuCS(10)kPa≥ 40EN 826
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowychTRkPa≥ 10EN 1607
Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5 mmPL(5)N≥ 250EN 12430
Opór przepływu powietrzaAFrkPa·s/m2NPDEN 9053-1
Krótkotrwała nasiąkliwość wodąWSkg/m2≤ 1EN 29767
Długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniuWL(P)kg/m2≤ 3EN 16535
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnejMU-MU1EN 13162+A1
Reakcja na ogieńRtF-A1EN 13501-1, EN 15715

NPD - No Performance Declared

DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY

Wartości deklarowanego oporu cieplnego RD
Grubość [mm]102030405060708090100110120130140150
RD [m2К/W]0,250,500.801,051,351,601,85--------
Grubość [mm]160170180190200210220230240250260270280290300
RD [m2К/W]---------------

DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY

Technoroof Base Tapered 40 DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY