Our Focus

Flexible, focused and innovative: we're focused on achieving your project vision and business goals.

Kim jesteśmy

Spółka Boerner Insulation

Spółka Boerner Insulation powstała w 2019 r. W marcu 2021 r. Spółka uruchomiła fabrykę wełny mineralnej w Wykrotach k/ Bolesławca na Dolnym Śląsku, która należy do najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce. Dostarcza zarówno produkty ogólnobudowlane do izolacji poddaszy czy ścian działowych, jak i wełny do elewacji wentylowanych, ocieplanych metodą ETICS czy izolacji dachów płaskich. 

Przedsiębiorstwo BOERNER INSULATION SP. Z O.O. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 203 z późn. zm.).

technonicol 128
Fabryka wełny mineralnej w Wykrotach

Kluczowe cechy fabryki:

• Nowoczesna, wysoce zautomatyzowana linia produkcyjna
• Wysoka wydajność, wynosząca 12 ton na godzinę (90 000 ton rocznie) materiałów izolacyjnych
• Szeroka gama wysokiej jakości materiałów termoizolacyjnych do wszystkich typów zastosowań o gęstości od 30 kg/m3 do 200 kg/m3 i grubości od 20 mm do 300 mm
• Akredytowane laboratorium, dokładna kontrola surowców wejściowych i produktów gotowych
• Rozległe powierzchnie magazynowe surowców i produktów gotowych
• Profesjonalna i doświadczona kadra specjalistów.

Samowystarczalność. Bezodpadowa i bezodpływowa produkcja – wysoce wydajny system recyklingu i ponownego wykorzystania substancji powstających w procesie produkcyjnym. Przetwarzanie i wykorzystywanie powstałych odpadów w dalszej produkcji, np. pył z formatowania płyt czy z procesu formowania włókna wykorzystywany do produkcji brykietów. Wydajność brykieciarni wynosząca 180 ton na dobę. Stosowane także systemy dopalania gazów oraz liczne filtry celem emisji jedynie minimalnych ilości zanieczyszczeń.

Proces Technologiczny

Głównym surowcem do produkcji wełny są skały pochodzące ze złóż naturalnych. Skały te są efektem dawnej aktywności wulkanicznej, przez co ich występowalność jest powszechna. Surowce te są ekologicznymi i naturalnymi materiałami, nadającymi naszym produktom wysoką trwałość, niezawodność, odporność na ogień oraz długi czas eksploatacji.

Proces technologiczny rozpoczyna się od załadunku surowców
do zasobników, skąd dozowane są do pieca, zgodnie ze ściśle ustaloną recepturą, gwarantującą stabilny skład chemiczny. W piecu, na skutek wysokiej temperatury wytwarzanej przez płonący koks, surowce mineralne są topione, tworząc jednorodny wytop. Roztopiony surowiec o temperaturze około 1500°C podawany jest na obracające się z dużą prędkością koła wirówki, gdzie z roztopionego surowca formowane są drobne włókna. Następnie włókna są nasączane spoiwem i zdmuchiwane powietrzem do komory osadzania włókien, gdzie zbierane są w perforowanym przenośniku w postaci pierwotnego dywanu, będącego cienką warstwą splecionych włókien.

Następnie, za pomocą przenośnika wahadłowego, dywan jest układany warstwami na wadze w zależności od określonej gęstości i grubości wytwarzanych produktów. Dywan trafia następnie do komory polimeryzacyjnej, gdzie jest utwardzany i uzyskuje stabilną grubość, po czym jest cięty na płyty o wymaganych wymiarach. Płyty w razie potrzeby układane są w paczki i pakowane w folię termokurczliwą. Następnie trafiają na roboty układające je na paletach zgodnie z wymaganiami klienta. Alternatywnie produkty układane są również na pokładach z wełny, zmniejszając zużycie materiałów drewnianych. Na gotowe palety naciągana jest folia ochronna, gwarantująca odporność na warunki atmosferyczne podczas przechowywania.

Wszystkie wytwarzane produkty i surowce są dokładnie kontrolowane
w laboratorium i dopiero po pozytywnych wynikach testów są przekazywane do następnego etapu. W ten sposób na wyjściu otrzymujemy trwałe, odporne na wilgoć, ognioodporne i dźwiękoszczelne płyty z wełny skalnej, które mogą być stosowane w budownictwie cywilnym i przemysłowym.

Fabryka wyposażona jest w nowoczesny, zaawansowany technologicznie park maszynowy o wysokim stopniu automatyzacji procesu produkcyjnego.

Boerner Insulation jest przyjazną dla środowiska i energooszczędną firmą
z wydajnymi systemami oczyszczania gazów. Woda procesowa jest poddawana recyklingowi w obiegu zamkniętym. Wytworzone w procesie odpady stałe poddawane są recyklingowi w oddzielnym obszarze, gdzie przetwarzane są
w brykiet, który następnie wykorzystywany jest ponownie jako surowiec. Proces ten pozwala na zredukowanie wpływu na środowisko.

Produkty Boerner Insulation

Kluczowe cechy naszych produktów – izolacji z wełny skalnej:

Niska przewodność cieplna

Dobre właściwości termoizolacyjne produktów wynikają ze struktury materiału. Długie i cienkie włókna wełny mineralnej są splecione i tworzą komórki, które utrzymują powietrze w stałym stanie, osiągając w ten sposób wysokie właściwości termoizolacyjne.

Niepalność

Płyty izolacyjne z wełny skalnej Boerner Insulation są materiałami niepalnymi klasy A1. Włókna mineralne mogą wytrzymać temperaturę około 1000°C i zapobiegają rozprzestrzenianiu się płomieni. Izolacja z wełny kamiennej nie wydziela toksycznych gazów pod wpływem ognia.

Paroprzepuszczalność

Płyty termoizolacyjne gwarantują przenikanie wilgoci pochodzenia domowego powstającej w pomieszczeniach do atmosfery dzięki porowatej strukturze materiału, zapewniając "oddychanie ścian". Pozwala to na utrzymanie optymalnego mikroklimatu w pomieszczeniach i chroni przed rozwojem pleśni.

Hydrofobowość

Płyty posiadają wysokie właściwości hydrofobowe i niską absorpcję wody, co gwarantuje trwałość materiału i niezmienne właściwości termoizolacyjne.

Wytrzymałość

Włókna produktów otrzymywanych z kamienia charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością mechaniczną. Włókna są splatane ze sobą podczas produkcji, dzięki czemu uzyskuje się przestrzenną sztywność, co w połączeniu z dodatkiem spoiwa nadaje materiałowi doskonałe właściwości wytrzymałościowe, które nie zmieniają się z upływem czasu.

Dźwiękoszczelność

Płyty z wełny skalnej Boerner Insulation posiadają doskonałe właściwości akustyczne. Dzięki swojej strukturze pochłaniają hałas i poprawiają izolacyjność akustyczną pomieszczeń.

Ekologiczność

Głównym surowcem do produkcji płyt z wełny skalnej są skały pochodzenia naturalnego. Spoiwa używane do produkcji płyt są stosowane w niewielkich ilościach i są bezpieczne dzięki obróbce termicznej.Zastosowanie izolacji Boerner Insulation zmniejsza wpływ człowieka na środowisko i zużycie energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia gospodarstw domowych. Wełna skalna, której czas eksploatacji dobiegł końca, może być łatwo poddana recyklingowi, dzięki czemu środowisko nie jest zanieczyszczone. Wyeksploatowana wełna skalna przetwarzana za pomocą procesów technologicznych jest w pełni wykorzystywana do produkcji nowej pełnowartościowej wełny skalnej.

Długowieczność

Płyty z wełny skalnej zainstalowane zgodnie z zasadami użytkowania wytrzymują ponad 50 lat. Płyty zachowują swoje właściwości izolacyjne i nie zmieniają kształtu przez cały ten okres.