Spotkanie informacyjne z załogą Boerner Insulation

16.11.2023 r., w naszej fabryce w Wykrotach, odbyło się spotkanie informacyjne z Załogą Boerner Insulation.

Uczestniczyło w nim szerokie grono naszych pracowników – zarówno administracyjnych, jak i zmianowych. Spotkanie miało na celu zapoznanie ich z bieżącą sytuacją panującą w firmie. 

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Dyrektora Zakładu, który przedstawił najważniejsze informacje i aktualności z życia firmy.

Z kolei Zarządca Przymusowy przybliżył pracownikom szczegóły procesu sprzedaży aktywów, jego status i etapy, które są jeszcze przed nami. Podkreślił również nasze cele: zachowanie ciągłości działania i miejsc pracy.

Na koniec spotkania pojawiły się liczne pytania od pracowników, zrozumiałe w związku z nietypową sytuacją, w której znajduje się obecnie firma. Zarządca odpowiedział na wszystkie z nich, również te odnoszące się do działań, które podjął, odkąd kieruje firmą w ramach ustanowionego zarządu przymusowego.

 

2
1